Brede School

LogoBredeSchoolwebsite

d’ Evelaer en Welschap Welzijn organiseren brede schoolactiviteiten op basis van wensen van scholen.


Basisscholen krijgen brede schoolsubsidie voor naschoolse activiteiten, waarmee we activiteiten voor een gereduceerd tarief kunnen aanbieden. De tarieven voor dezelfde activiteit kunnen per basisschool verschillen, afhankelijk van hoeveel subsidie de school voor de activiteit wil inzetten.

Voor alle scholen: Teken en schilderlessen grp 4 tm 8 * VOL * 
woensdag 7 maart
15.00   -  16.30 uur   (Deze tijd is afwijkend dan wat er in de folder staat!!)
deze lessen vinden plaats in
Buurtcentrum d'Evelaer
Luttik cie 35
1969 MV Heemskerk

de Leonardusschool

OBS de Zilvermeeuw

de Lunetten
Het Schooltuinen Informatiepunt
ibs Elif
Anne Frank

Ark
Bareel
Kariboe
Otterkolken
Rinket
Tweespan
Vlinder
Zevenhoeven

U kunt uw zoon/dochter ook aanmelden voor activiteiten op een andere basisschool. Bij inschrijving op activiteiten van de eigen basisschool geldt een voorrangsregeling tot een week voor aanvang. Meldt u uw kind aan voor een activiteit op een andere basisschool, dan wordt hij/zij in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er voldoende plaats is, kan uw zoon/dochter met de activiteit meedoen. Circa een week voor de startdatum van de activiteit wordt u op de hoogte gebracht over starten, uitstel of annuleren.

Doelen:

• ondersteunen bij de opvoeding;
• het betrekken van de ouders bij het onderwijs
• de ontwikkeling van talenten
• het gemakkelijker maken voor ouders om werk en zorg te combineren
• het vergroten van sociale samenhang in buurten