Kunstuitstapjes en lezingen

kunstuitstapje 2018

vanaf 15 januari 2018

Inschrijven

Maandag 15 januari 2018
Lezing: 'Art Deco' door Verena Ott.De couturier Paul Poiret was een van de grootste vernieuwers van de mode aan het begin van de 20ste eeuw. Zijn invloed reikte bovendien veel verder dan de mode alleen. Hij streefde naar een ‘totaalkunstwerk’ en omringde zich met kunstenaars, vormgevers en architecten die hij allen inzette bij de ontwikkeling en promotie van zijn creaties: hij werkte met Raoul Dufy, Erté, Georges Lepape, Paul Iribe, Maillet-Stevens en Man Ray, en omringde zich graag met modern werk van Brancusi, Robert Delaunay en Kees van Dongen. Het werk van Poiret en dat van de kunstenaars uit zijn omgeving, zou het kraambed blijken van de Art Deco. Paul Poiret kan dan ook met recht de vader van de Art Deco worden genoemd.
Woensdag 17 januari 2018
Uitstapje: Gemeente Museum Den Haag: De tentoonstelling bevat mode, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie en film, waaronder spectaculaire bruiklenen van The Metropolitan Museum of Art, het Victoria & Albert Museum en is alleen in Den Haag te zien.

Maandag 19 februari 2018
Lezing 'Schilderijen verzamelen', Collectioneren, status verhogen of uit liefde voor de kunst? Door Michiel Kerstens en Emmelie de Mol van Otterloo.
In Den Haag bevinden zich dicht bij elkaar twee verzamelingen. Beide verzamelingen zijn om twee verschillende reden bijeengebracht. Prins Willem V verzamelde omdat het zijn status tussen de Europese adel verhoogde. Zo kocht de prins in 1768 de gehele verzameling van Gover van Slingelandt 'en bloc' aan. In 1771 werd de verzameling van de prins voor het publiek toegankelijk. Drie jaar later kon de collectie in een speciaal daarvoor gebouwde zaal tentoongesteld worden. Het eerste schilderijen 'museum' was een feit, al wordt dit betwist door Teylers Museum. De welgesteld Abraham Bredius verzamelde vooral als liefhebber en kenner. Ook bouwde hij de verzameling van het Mauritshuis uit. Talloze publicaties over de Nederlandse kunst uit vooral de Gouden Eeuw verschenen van zijn hand. De Universiteit van Amsterdam verleende hem in in het Rembrandtjaar 1906 een eredoctoraat. Naast talrijke schenkingen aan museum uit zijn particuliere verzameling werd te gemeente Den Haag bij testament eigenaar van de in zijn woning aanwezige schilderijen en tekeningen.
Woensdag 21 februari 2018:
Een uitstapje naar Museum Bredius , Den Haag.
In de lezing is al verteld over de geschiedenis van beide verzamelingen en maken duidelijk dat hoe de beweegredenen om schilderijen aan te kopen het karakter van de verzameling diepgaand hebben beïnvloed: een schilderijen verzameling als prestige zaak (Willem V) of aankopen door een van de grootste kenners van Nederlandse kunst (Abraham Bredius)

Maandag 19 maart 2018 geen lezing
Woensdag 21 maart 2018
Uitstapje naar het Tropen museum Amsterdam: 'Symboliek Binnen & Buiten'.
Het Tropenmuseum is een van de mooiste originele museumgebouwen van Nederland. Tijdens deze rondleiding hoort u spannende verhalen over de geschiedenis van het gebouw en ontdekt u de vele symbolen en versieringen die verwijzen naar de het koloniale verleden van Nederland. Tijdens deze rondleiding van 1,5 uur ontdekt u naast de binnenkant van het tropenmuseum ook de vele symbolen en versieringen aan het exterieur van het gebouw.

Maandag 16 april 2018
Lezing: 'De geschiedenis van het historisch stadje Harderwijk'
Wist u dat de Universiteit van Harderwijk met zijn beroemde Hortus Botanica echt bestaan heeft en dat de beroemde zweed Linneaus en vele anderen voor hun promotie juist naar de universiteit Harderwijk kwamen?
Deze en nog veel meer historie komt u te weten in deze lezing.
Woensdag 18 april 2018
uitstapje: rondleiding door historisch Harderwijk