Skip to main content
  • Zaal huren

Met ingang van 15 november 2019 is Stichting Buurtcentrum d'Evelaer door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling - (ANBI) Hierdoor kunt u als particulier of via uw eigen bedrijf d'Evelaer steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: uw giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting.

Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze website:

Contactgegevens

Stichting Buurt- en Clubhuiswerk d'Evelaer of
Buurtcentrum d'Evelaer
Luttik cie 35
1969 MV Heemskerk
0251-244544
www.evelaer.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fiscaal nummer 0034.66.371.L.01
BTW nummer: de stichting is niet BTW plichtig
KVK nummer: 34041984
IBAN: NL 31 RABO 01197 02 444
BICcode RABONL2u

Bestuurssamenstelling

C.Zonneveld, penningmeester
Th. v.d. Kolk, penningmeester
M.Burgmeijer, bestuurslid
F. Beentjes, bestuurslid
N.Bakkum, bestuurslid
E. Haverkort, bestuurslid

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben geen nevenfuncties die hun functioneren bij Stichting d’Evelaer in de weg staan.

Beloningsbeleid

Buurtcentrum d'Evelaer is een stichting die bijna volledig draait op onbetaalde vrijwilligers. Het personeel wordt beloond conform CAO Sociaal Werk.

Doelstelling:

De stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de mens en de opbouw van de samenleving, het bevorderen van de sociaal culturele vorming van de mens en het bevorderen van recreatie en ontspanningsmogelijkheden. Met hulp van 5personeelsleden en een groot aantal vrijwilligers wordt het doel nagestreefd.

Activiteitenverslag:

Het bestuur van de stichting komt jaarlijks 11x bijeen. Voor het jaar 2022 werd een activiteitenplan opgesteld waarin opgenomen alle activiteiten die in het jaar gepland waren en zoveel mogelijk zijn uitgevoerd.
Er worden vele activiteiten gerealiseerd zoals cursussen, zowel creatief als recreatief, sport en bewegingsactiviteiten en vakantie activiteiten. 
Tevens zijn er activiteiten georganiseerd voor kinderen met een beperking. Met de georganiseerde activiteiten hebben we een zo groot mogelijke doelgroep willen bereiken, dus jong en oud, met of zonder beperking, om ons sociale karakter te benadrukken. In juni en september zijn de Zomerfeesten en de Kennemer Bloemenshow georganiseerd met veel en diverse activiteiten. In april vindt er de Heemskerkerduin Korenroute plaats, acht koren op 4 locaties in het Heemskerkerduin lieten hun beste tonen horen.