Skip to main content

Privacy- en Cookiebeleid

Buurtcentrum d’Evelaer houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. 

In het privacyreglement van Buurtcentrum d’Evelaer staat hoe we dit doen en volgens welke regels wij aanhouden.

In het kort

Wij gaan zorgvuldig met gegevens van onze deelnemers om. Wij behandelen en bewaren de persoonsgegevens conform wet- en regelgeving.
U heeft u recht op inzage in deze gegevens.
Zonder toestemming verstrekken wij nooit gegevens aan derden.
Wij gebruiken gegevens uitsluitend voor het doel voor welke u de gegevens heeft verstrekt.

Beelden maken en delen

Wij maken regelmatig foto's tijdens de activiteiten en vragen om toestemming voor het delen van beelden voor PR doeleinden.

Het volledige privacy- en Cookiebeleid kunt u hieronder downloaden.